Rejser til Island med Island Tours

Bilkørsel i Island – vejforhold mv.

En rejse i Island vil nok være en af de bedste rejseoplevelser du kan få. Der er flere måder at opleve Island på – du kan tage på grupperejse med bus, holde miniferie i Reykjavik, tage på tur i højlandet for at fiske, cykle rundt i Island eller tage på en af de meget populære kør-selv rejser (bilkørsel), som bringer dig nemt rundt til de mange spændende attraktioner i Island.

Denne korte artikel handler især om bilkørsel i Island

Det Islandske veje løber gennem forskellige former for landskaber. Nogle steder gennem bjergområder, andre steder udprægede smeltevandssletter med løs sand og grus og andre steder gennem Island indre højland med udfordrende veje og flodpassager. Dermed kan vejene og forløbet af vejene skabe lidt udfordringer du skal være opmærksom på og som du måske ikke har prøvet før. Denne artikel vil give nogle generelle råd, ligesom der til sidst i artiklen vil er henvisninger til relevant information omkring kørsel i Island, vejrudsigter, nødhjælp mv..

Vejene i Island

Det islandske vejsystem er ret veludbygget og det er Island2014 118traditionelt ikke vanskeligt at finde rundt og få frem til den ønskede lokalitet. Brug et godt vejkort og evt. GPS.

Helt centralt i vejnettet er Ringvejen eller Hovedvej 1, som løber rundt om hele Island. Ringvejen er for langt den største del asfalteret, men der er dele der stadig består af grusvej, hvilket kan komme som en overraskelse for nogle billister. Mange veje i Island er grusveje og det skal man lige vænne sig til, men er eller ikke noget problem idet de fleste er ret velholdte. Dog kan vejene gennem det centrale højland være lidt af en prøvelse, idet disse kan være noget ujævne at køre på.

Generelt set skal man køre lidt langsommere og være mere påpasselig når man kører på grusvejene – en god ide er at holde god afstand til forankørende for at minimere risikoen for stenslag. Hold også god afstand ved passage af andre køretøjer – nogle steder skal man køre ret langsomt, idet vejene kan være ret smalle.

De islandske veje løber som nævnt gennem de meget storslåede landskaber, herunder over mange floder, og derfor er der ret mange broer. Broerne er ofte kun beregnet til passage af et køretøj ad gangen, så derfor vær opmærksom på modkørende ved bropassage.

Vejrforhold

Vejrforholdene med til tider kraftig vind skal man også være opmærksom på. Island byder mange steder på områder med meget sand og grus og det kan, under stærke vindforhold, medføre at sandet (gruset) bringes med vinden med risiko for dårligt sigtbarhed, men også at bilen kan blive skadet som følge af sandfygning.

I det sene efterår, gennem vinteren og i det tidligt forår, kan sne og is skabe problemer på vejene. Dette bør ikke nødvendigvis medføre problemer, hvis man sørger for at orientere sig om både vejr- og vejforhold inden man kører ud på de islandske veje og selvfølgelig kører efter forholdene.

Vigtige generelle og specifikke forhold

 • Der skal altid kører med nærlys – både dag og natIsland_Tours_19
 • Passagerer på både for- og bagsæde skal anvende sikkerhedsseler
 • Det er forbudt at indtage alkohol ved bilkørsel
 • Det er ikke tillad at anvende mobiltelefon under kørsel
 • Hastighedsgrænser er:
  • 50 km/t i byområder
  • 80 km/t på grusveje uden for byområder
  • 90 km/t på asfaltveje udenfor byområder
 • Det er forbudt at køre udenfor veje og afmærkede trafiksystemer (ingen off-road)
 • Vær særlig opmærksom på kørsel på højlandsvejene (F-vejene eks. F35). Disse kræver særlige robuste køretøjer som følge af vejforhold, herunder manglende broer. Vær opmærksom på, at højlandsvejene ofte først åbner for kørsel i juni måned.

Vigtig information

 • SAFETRAVEL.IS – Organisation for eftersøgning og redningstjeneste
 • VEDUR.IS – Vejrudsigter fra Islands Meterologiske Institut. Her kan du også hente en næste uundværlig APP om vejrforhold I Island – hentes her!
 • ROAD.IS – Information om vejforhold
 • 112 Iceland APP (SAFETRAVEL) – Denne APP er særdeles brugbar. Du kan bruge nødknappen og du kan give besked om hvor du er, ved at trykke på Check In, så du kan spores hvis uheldet er ude.
 • Hvordan kører man bil I Island – Fin lille video der viser hvordan man bør køre og forholde sig under kørsel I Island

Rigtig god rejse fra Island-Tours